Affärsidén

- - - - -

- - - - - - - - -

Affärside. Välj ett alternativ!

PRODUKT:

- - - - - -

MÅLGRUPP:

- - - - - -

RESURSER:

- - - - - -

BEHOV:

 

Vad har du för affärsidé?

Dan-startar-eget

 

 

Ekonomisk historia

Företagets affärsidé talar om inriktning och utformning av verksamheten. I affärsidén skall det bl.a. framgå vilken marknad företaget riktar sig och vilka behov som är grunden för själva affärsiden. Det är dessa behov som företagets affärside tillfredsställer genom sin produkt, vara eller tjänst. Utöver detta så skall affärsiden lyfta fram företagets styrka och unika kompetens.  Med andra ord; vad, hur och till vem företaget skall sälja och det skall även då framgå vad som är unikt för företaget.  

En länk om affärsidén som kan vara värd att beakta

 

Enkelt uttryckt skall en affärsidé ge svar på följande frågor:

 • Vilka behov?
 • Hos vem?
 • På vilket sätt?
 • Med vilka resurser?

affarside.jpg

 

.

Formulera alltså din affärsidé som svarar på vad ni ska göra;

  • Vem ska ni sälja till och varför kunderna ska välja just er?
  • Vilket behov hos kunder löser er idé?
  • Vilka är era kunder/målgruppen? En idrott intresserad man i medelåldern? Eller en stressig småbarnsmamma.
  • Hur skall detta gå till och hur skall ni nå era kunder -  och vart finns era kunder?
  • Hur löser ni kundens problem?
  • Varför skall kunden köpa av just dig?
  • UPS (unique Selling Prosposition) unika säljpoäng – Vad är ditt företags USP, dvs vad är det som är unikt med ditt företag som göra att kunderna skall välja dina varor/tjänster?
  • Ex; ” Att utveckla, tillverka och sälja en anordning som skall hjälpa långfärdsskridskoåkare och bandyspelare att kunna slipa sina egna skridskor” Självslip UF
  • Vara/Tjänster och produktion
  • Beskriv vilka unika egenskaper er vara eller tjänst har; Prisnivå, servicegrad, produktion)
  • Vad gör ni?
  • Vad är det som är unikt med er produkt eller tjänst
  • Hur skall ni producera? Hur lång tid tar det att producera?
  • Var skall ni hålla till med produktionen /när ni utför tjänsten?
  • Vad kostar det att producera? Är det bättre att köpa in eller att göra själv?
  • Hur många måste ni sälja för att tjäna pengar?
  • Vilka resurser behöver jag?

 

Skapa din egn affärside!

Hjälp till att formulera affärsidén 

Modell 1 

1. Vilket (vilka) är behovet vi skall lösa?

2. Vem är det som har detta behov?

3. Hur kan vi tillfredställa detta behov?

4. Vilka är våra konkurrensfördelar?

5. Vilkaär våra mål (marknadsposition/-er)?

 

Modell 2 

Inom affärsområdet __________ skall vi erbjuda __________ (tjänster/produkter)

till __________ (marknad/kund) 

för deras behov av __________ (problemlösning/funktion).

Vår konkurrenskraft baseras på __________ (konkurrensfördelar/unikitet)

och grunden för vår lönsamhet är __________ (intäktsfaktor).

 

Lite regler man bör följa då affärsidén formuleras. En affärsidé ska: 

 • Motsvara ett marknadsbehov.
 • Vara unik.
 • Uttryckas begripligt.
 • Kunna uttryckas kortfattat d v s i en till två meningar.
 • Ange färdriktningen.
 • Vara operativ.
 • Ge en grund för företagets identitet, företagsprofil.
 • Kännas av alla och genomsyra organisationen.
 • Levas upp till och kontinuerligt följas upp. 

 

 

Rätt affärsidé till rätt företag

Kolla själv här! ..och här

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Man måste ständigt omformulera sin affärsidé!!

Kodak nära konkurs.. januari 2012

Eastman Kodak heter det företag som uppfann den handhållna kameran. Med denna kamera kan man säga var amatörfotografin född.

Under 1970-talet hade Eastman Kodak 90 procent av marknaden för kamerafilm. I januari 2012 ansökte Eastman Kodak om konkursskydd.

Så går det för en jätte som inte hänger med i utvecklingen.

Andra exempel: Uddevalla varvet, Facitkoncernen (manuella skrivmaskiner), SAAB?

 

Stefan Mahlstein tycker till om Kodak. Ligger det något i det han säger, tycker du?

 

- - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

Exempel på Affärsidé:

vesselsecrity.jpg somalie-2.jpg

Affide: Resurser (patent): www.scanjet.se

 

------ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kolla upp affärsidéer i Uddevalla

 1. Cactus (salladsbar, café ..)
 2. Yerba
 3. T-shirt affär Vänskap
 4. Akademi, Uddevalla Gymnasieskola
 5. Plusgymnasiet
 6. Pita (à la carte)
 7. Pizzeria Pigvin
 8. Pizzeriapalatset
 9. Ejnars Café
 10. Wienerkonditoriet
 11. Nyckeltillv/sko i Galjonen
 12. Låssmed på Västerlånggatan/Asplundsgatan
 13. Kocks Gränd Presentaffär
 14. Uddevalla-Posten
 15. Metro
 16. Cykelaffär Kungsgatan
 17. Cykelaffär Kämpegatan
 18. Glasögonaffär Kungsgatan
 19. Symanskinsaffär Västerlånggatan
 20. (Privata) apoteket
 21.  Skrädderi i hörnet Västerlånggatan/Strömstadvägen
 22. Elizabeths Design & Sömnad, Bastionsgatan 6
 23. Musikaffär Södra Hamngatan
 24. Fritiof Musik
 25.  (Senaste) caféet på Kilbäcksgan (bredvid anikaffär)
 26. Körskolan på Sinclair
 27. Körskolan Lagerbergsgatan
 28. Ejnars körskola
 29. Körskolan Kilbäcksgatan / Zachaus gränd
 30. Garnaffär Kilbäcksgatan
 31. Lasses Garn & Textil, Kungstorget 2
 32. Uthyrning festkläder Kilbäcksgatan
 33. Gym Rehab på Brattgatan
 34. Motionshuset
 35. WestCoast
 36. Sportlife
 37. Halalkött på Bastionsgatan
 38. Wahington & Ohlson, Södra Drottninggatan (typ 39)
 39. Gym på Bastionsgatan
 40. Orienthallen, Tjärhovsgatan på Söder
 41. Blomsteraffär/presentaffär på Stora Hellevigsvägen
 42. Blomsteraffär/presentaffär på Kocksgränd/Norra Hamngatan
 43. Presentaffär vid torget/ även post
 44. Kosmetisk affär Strömstadvägen
 45. Ecobutik Sörkällegatan/Asplundsgatan, mer inåt Styrmansgatan
 46. Datorbutik PINS, Lagerbergsgatan
 47. Elektonikhuset, Södra Drottninggatan (bredvid Jakob´s)
 48. Look a Like Mode AB, Kungsgatan 17
 49. Sklepik (polska livsmedel), Kilebäcksgatan
 50. Blackbeauty.afroshop. Kungsgatan
 51. Frösunda. Personlig assistans. Kungsgatan. Se www.frosunda.se

Samma budskap men olika nivåer

 

affarsplan.jpg

På olika sätt kan man använda sig av olika begrepp som talar om vad man skall sätta fokus på i företagets verksamhet. Sådana begrepp kan vara; Vision, Affärsidé och övergripande Mål. I förlängningen kan man lägga till Affärsplan.  

Det gemensamma är att dessa begrepp förmedlar samma budskap. Det är enbart detaljeringsnivån som är olika.

-       Visionen legitimerar verksamhetens roll i samhället

-       Affärsidén konkretiserar visionen och stakar ut verksamhetens yttre gräns.

-       De övergripande målen beskriver vad affärsidén ska ge för ekonomiskt och marknadsmässigt resultat på längre sikt.

-       Affärsplanen, slutligen, skall i detalj visa hur målen ska nås. 

Tryck på de olika bilderna nedan:

 

VisionAffarsideMÅL

Omvärldsanalys är förstås en annan viktig ingrediens i verksamhets viktiga planeringsarbete. Läs mer här och beakta.

Affärsplanen är pricken över i:et och här lägger man ner ett omfattande arbete för att lyckas i den utsatta konkurrenssituationen som råder.

affarsplan.jpg

Vi lugnar os med affärsplanen. Men här ser du ändå ett exempel på hur en sådan kan utformas.

Här är ett annat exempel fån Trygghetsfonden.

Variant....

 

( Vadå CSR ? Apropå visioner, mål m.m. )

© 2012 Feka.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.