Slutprojekt

 

 

Du har nu arbetat fram en beskrivning av din affärsidé. Här ingår bl.a. målgruppen, målgruppens behov, produkten (vara el. tjänst), resurser samt på vilket sätt man skall genomföra detta.  Det är viktigt att affärsidén känns bra och riktig då man kommer till marknadsföringsdelen. Kanske finns det här anledning att modifiera den tidigare affärsidén något om det skulle behövas inför starten av marknadsföringskampanjen. Målgruppen skulle kunna vara en sådan justering. Men i bästa fall så fungerar den nedskrivna affärsidén.  

Uppdraget

Uppgiften är nu att planera en total marknadsföringskampanj för de produkter som du saluför.  Vi tänker oss då att den period som planeringen gäller är tiden från 15 augusti till 31 december 2012. Skriv gärna i ett excel-ark då de olika marknadsföringsinsatserna skall äga rum under perioden.

Vi tänker oss vidare att du har egna medel att driva din affärsverksamhet med egna medel, men då det gäller marknadsföringskampanjen vänder du dig till banken för att låna pengar för denna kampanj.  Redogör inledningsvis vad som är huvudsyftet med kampanjen.  Redogör vidare för ditt mediaval och varför just dessa media har valts. Förklara så tydligt som möjligt hur du ser på målgruppen och vad som skiljer denna målgrupp från ”folk i allmänhet”.  Redovisa exempel på marknadsföringsmaterial som annonser, broschyrer, direktutskick och liknande. Här gäller det att vara kreativ med utformningen.  Tänk här på att helheten i utforming att reklammaterialet. Bilden, rubriken och texten bör ha en helhet.  Rubriken ska väcka intresse, nyfikenhet och sammanfatta kärnan i budskapet – som är att produkten uppfyller kundens behov. Bilden, tecknad eller fotografisk, ska fånga upp och belysa textens innebörd för kunden. Och slutligen texten ska vara fängslande, fyndig och i passande fall gärna rolig. Men framförallt ska den utgå från kundens behov med angivande av fördelar för kunden.

En framgångsrik marknadsföringskampanj förutsätter att man:

-       har klart för sig vilka man vill nå med reklamen (målgrupp)

-       bestämmer vad man egentligen vill med reklamen (målsättning)

-       förstår målgruppens sätt att tänka och känna

-       utformar budskapet så att man når sin målgrupp

-       väljer media så att man når sin målgrupp

 

LYCKA TILL!

Önskar DAN

 

 

Projekt Marknadsföring

frakti1.jpg

 

 

Marknadsför mera

 

Bakgrund

Du har nu arbetat fram en beskrivning av din affärsidé. Här ingår bl.a. målgruppen, målgruppens behov, produkten (vara el. tjänst), resurser samt på vilket sätt man skall genomföra detta.  Det är viktigt att affärsidén känns bra och riktig då man kommer till marknadsföringsdelen. Kanske finns det här anledning att modifiera den tidigare affärsidén något om det skulle behövas inför starten av marknadsföringskampanjen. Målgruppen skulle kunna vara en sådan justering. Men i bästa fall så fungerar den nedskrivna affärsidén.  

Uppdraget

Uppgiften är nu att planera en total marknadsföringskampanj för de produkter som du saluför.  Vi tänker oss då att den period som planeringen gäller är tiden från 15 augusti till 31 december 2012. Skriv gärna i ett excel-ark då de olika marknadsföringsinsatserna skall äga rum under perioden.

Mediaplanering i 3 steg:

1. Strategiska mediaBeslut–Vilka mediekategorier man väljer att synas i, t.ex fackpress, direktreklam (DR), eller TV

2. Taktiska mediabeslut –Besluten gäller enskilda media, dvs. exakt i vilken tidning eller i vilken TV-kanal reklaminslaget ska vara med i och exakt vid vilken tidpunkt.

3. Operativa beslut–Beordra och bevaka införandet av reklamen.

Vi tänker oss vidare att du har egna medel att driva din affärsverksamhet med egna medel, men då det gäller marknadsföringskampanjen vänder du dig till banken för att låna pengar för denna kampanj.  Redogör inledningsvis vad som är huvudsyftet med kampanjen.  Redogör vidare för ditt mediaval och varför just dessa media har valts. Förklara så tydligt som möjligt hur du ser på målgruppen och vad som skiljer denna målgrupp från ”folk i allmänhet”.  Redovisa exempel på marknadsföringsmaterial som annonser, broschyrer, direktutskick och liknande. Här gäller det att vara kreativ med utformningen.  Tänk här på att helheten i utforming att reklammaterialet. Bilden, rubriken och texten bör ha en helhet.  Rubriken ska väcka intresse, nyfikenhet och sammanfatta kärnan i budskapet – som är att produkten uppfyller kundens behov. Bilden, tecknad eller fotografisk, ska fånga upp och belysa textens innebörd för kunden. Och slutligen texten ska vara fängslande, fyndig och i passande fall gärna rolig. Men framförallt ska den utgå från kundens behov med angivande av fördelar för kunden.

En framgångsrik marknadsföringskampanj förutsätter att man:

-       har klart för sig vilka man vill nå med reklamen (målgrupp)

-       bestämmer vad man egentligen vill med reklamen (målsättning)

-       förstår målgruppens sätt att tänka och känna

-       utformar budskapet så att man når sin målgrupp

-       väljer media så att man når sin målgrupp

 

LYCKA TILL!

Önskar DAN

 

Gratis för PC

photoshop.jpg

publisher.jpg

gimp.jpg GIMP - helt gratis i stil med Photoshop.

Mer gratisprogram (begränsad tid): toogle.jpg

Medmera..websitespeciale.jpg

wix.png               gratis-hemsida.png

wix-html5.jpg   wix-webmobile.jpg

facebook.jpg      google-adsense.jpg

scribus.pngScribus, Gratisprogram för att göra layout (liknande InDesign)

microsoft-help4.jpg Kan vara något?

 

Open source: open-source-windows.jpg

logotype-maker.jpg

supalogo.jpg

aviary.jpg Gratis?

logo-design-turtorials.jpg

 

gratisprogram-bosse.jpg

© 2012 Feka.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.